Montáž hrotov proti vtákom

Správne nainštalovaný hrotový systém proti vtákom umožňuje úplne sa zbaviť vtákov z miest, kde je ich prítomnosť nežiadúca. Ako správne nainštalovať hroty proti vtákom?
 
Príprava k montáži

K montáži hrotov proti vtákom budeme potrebovať nasledovné náradie: pištoľ na vytláčanie lepidla z kartuše, nôž - orezávač, špachtľa, drôtená kefa, handrička.

Odporúčané osobné ochranné pomôcky: ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Montáž hrotov proti vtákom na rovnom povrchu

1. Pred samotnou montážou hrotov treba dôkladne očistiť povrch pomocou drôtenej kefy, špachtle, prípadne handrou. Nezabudnite použiť ochranné rukavice a ochranné okuliare.

2. Kovový (nenatieraný) povrch treba odmastiť vhodným rozpúšťadlom. Betónový povrch sa v prípade potreby môže natrieť základným náterom.

3. Modul je možné v prípade potreby zlomiť, alebo odrezať na menší kus.  

4. Nanesieme lepidlo Mamut glue zo spodnej časti modulu - optimálna hrúbka vrstvy lepidla je okolo 5 mm (pre tento účel použijeme vytláčaciu pištoľ). Priemerná spotreba lepidla je okolo 300 ml na 10 metrov dĺžky. Na drevený povrch sa dajú hroty prichytiť skrutkami. 

5. Lepíme na podklad a silno pritláčame (buď rukou, alebo špachtľou). Pri lepení ďalších modulov treba zachovať dilatačnú medzeru 2 - 5 mm. Hroty proti vtákom treba lepiť na suchý podklad. Minimálna teplota okolia pre lepenie hrotov je + 5 °C.

Montáž hrotov proti vtákom na oblom povrchu

Kvôli eliminácii pnutia polykarbonátovej podstavy je nutné jej rozdelenie na niekoľko menších kusov. Podstava má každých 50 mm zárezy, ktoré uľahčujú jej zlomenie na menšie kusy. Tieto menšie kusy je následne možné lepiť na povrch v tvare oblúka, poloblúka, alebo kruhu.

Pri montáži na úzke časti, ako napríklad: balustrády, zábradlia, alebo rúry sa po nalepení hrotu inštaluje aj nerezová sťahovacia páska.